19 Jun 2008

Die Broosheid van my Siel

This is an Afrikaans poem I wrote.....and when I have time, I will translate it for my English readers..

Kliek op HIERDIE LINK om my gedig te lees getiteld..."Die Broosheid van my siel"....hier is die eerste strofe...
Die Broosheid van my Siel

Dit is soos gister
dat my gedagtes swerf
op golwe van stormwinde;
ongesiens, verwyder dit
die eind’lose groenbedekte
ystergrendels van my hart ...

(c) Nikita

No comments:

Post a Comment