25 Sep 2007

Trust/Vertrou

Isaiah 8:17......
Jesaja 8:17......

Ek vertrou op die Here wat Hom vir die nageslag van Jakob verberg, op Hóm hoop ek.


No comments:

Post a Comment